Vision

İYTE Biyomühendislik Bölümü’nün vizyonu; fen, mühendislik ve tıp bilimlerini yenilikçi yaklaşımlar yaratacak, geliştirecek ve uygulayacak şekilde harmanlayarak, disiplinler arası bakış ve yorum becerisine sahip, toplumsal ve mesleki sorumluluklarının bilincinde uzman insan gücü kaynağı yetiştirmektir. Bu vizyonla, insanlığın sürekliliği, refahı ve mutluluğuna hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

Bölümümüz, moleküler ve hücresel biyomühendislik, biyomedikal teknolojiler ve biyoproses mühendisliği alanlarındaki uzmanlık altyapısı üzerine inşa edilmiştir. Bu temel üzerinde, sağlık ve ilaç endüstrileri başta olmak üzere öncelikli ulusal alanlarda karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesine önemli katkılar sağlamakta ve uluslararası akademik rekabette rol almaktayız.

İYTE Biyomühendislik Bölümü, yüksek standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürerek, toplumun ve endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir.