Curriculum

Yarıyıllar
Birinci Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
MATH141Temel Analiz I(3+2)45 
PHYS121Genel Fizik I(3+2)47 
CHEM121Genel Kimya I(3+0)35 
CHEM141Genel Kimya Lab.I(0-2)12 
ENG101İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I(3+0)33 
MBG121Biyoloji(3+0)35 
BE101Biyomühendisliğe Giriş(2+0)23 
   Toplam: 20 Kredi30 
İkinci Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
MATH142Temel Analiz II(3-2)47 
PHYS122Genel Fizik II(3-2)47 
CHEM122Genel Kimya II(3-0)36 
CHEM142Genel Kimya Lab II(0-2)12 
BE102Programlamaya giriş(2-2)35 
ENG102İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II(3-0)33 
GCC101Kariyer Planlama ve Geliştirme(2-0)Kredisiz2 
   Toplam: 18 Kredi32 
Üçüncü Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
MATH255Diferansiyel Denklemler(4-0)45 
BE201Mühendislikte Kütle ve Enerji Denklikleri(3-0)35 
BE203Moleküler Biyoloji(3-0)35 
CHEM221Organik Kimya(4-0)45 
BE205Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temelleri(3-0)33 
ECON205Ekonominin Prensipleri(3-0)33 
HIST201Atatürk İlkeleri I(2-0)Kredisiz2 
TURK201Türk Dili I(2-0)Kredisiz2 
   Toplam: 20 Kredi30 
Dördüncü Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE202Mühendislikte Numerik Metodlar(3-0)35 
BE204Termodinamik(3-0)35 
BE206Akışkanlar Mekaniği(3-0)35 
BE208Biyokimya(3-0)35 
MSE211Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(3-0)35 
  Teknik Olmayan Seçmeli(3+0)33 
HIST202Atatürk İlkeleri II(2-0)Kredisiz2 
TURK202Türk Dili II(2-0)Kredisiz2 
   Toplam: 18 Kredi32 
Beşinci Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE301Biyolojik Sistemlerde Taşınım Olayları(3-0)34 
ENG301Teknik Yazım ve İletişim(3-0)32 
BE305Biyomühendisler İçin İstatistiksel Araçlar(3-0)35 
BE307Hücre Biyolojisi(3-0)34 
BE Teknik Olmayan Seçmeli(3-0)33 
BE309Biyomalzemeler(3-0)33 
BE311Biyoproses Mühendisliği I(3-0)35 
BE300Yaz Stajı IKredisiz7 
   Toplam: 21 Kredi33 
      
Altıncı Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE304Fizyoloji(3-0)35 
BE308Medikal Biyosensörler(3-0)34 
BE310Biyomühendislik Lab I(0-4)26 
BE312Biyomedikal Enstrümentasyon I(3-0)34 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
  Teknik Olmayan Seçmeli(3-0)33 
      
   Toplam: 17 Kredi25 
Yedinci Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE401Biyomühendislik Tasarımı I(3-0)37 
BE403Biyomühendislik Lab II(2-4)37 
BE405Biyomedikal Enstrümentasyon II(3-0)35 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
BE400Yaz Stajı IIKredisiz7 
   Toplam: 18 Kredi35 
Sekizinci Yarıyıl  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE402Biyomühendislik Tasarımı II(2-4)410 
BE406Biyomühendislikte Etik(2-0)24 
BE404Biyomühendislik Lab III(0-4)210 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
  Teknik Seçmeli(3-0)33 
   Toplam: 14 Kredi30 
      
   Toplam Kredi: 146247 
Teknik Seçmeli /Seçmeli  KrediAKTSÖnkoşul/ Yan Koşul
BE351Araştırma Projesi I(0-6)34 
BE352Araştırma Projesi II(0-6)34 
BE407Biyoteknolojinin Eczacılıkta Uygulama Alanları(3-0)33 
BE408Enzim Kinetiği ve Teknolojileri(3-0)33 
BE409Biyomoleküler Mühendisliğe Giriş(3-0)33 
BE410Doku Mühendisliğine Giriş(3-0)33 
BE411Biyomekanik(3-0)33 
BE412Eniyileme(3-0)33 
BE413Bilimsel Araştırma Teknikleri(3-0)33 
BE414Kontrollü İlaç Salım Teknolojileri(3-0)33 
BE415Nanomalzemelerin Karakterizasyonu(3-0)35 
BE417Makromoleküler Dinamik: Yapıdan İşleve(3-0)35 
BE451Araştırma Projesi III(0-6)34 
BE452Araştırma Projesi IV(0-6)34 
BE499Ortak Eğitim Dersi(0-6)35 
BE497Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi(0-6)36 
BE314Biyoproses Mühendisliği II(3-0)35 
BE418Makromoleküler Sistemler İçin Biyoinformatik Araçlar(3-0)35