About Us

İYTE Biyomühendislik bölümü, 2013 yılında, modern dünya problemlerinin multidisipliner çözümler gerektirmesi sebebiyle kurulmuştur. Biyomühendislik, biyolojik sistemlerin, fenomenlerin ve süreçlerin anlaşılması, modellenmesi, mühendislik prensipleri ve teknikleri kullanılarak tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir.

Halihazırda 12 öğretim üyesi bulunan bölümümüzün temel amacı; biyomalzeme, biyomekanik, biyomedikal mühendislik,  hücresel ve moleküler mühendislik, ilaç teknolojileri, biyoinformatik gibi biyomühendisliğin temel alanlarında yüksek etkili araştırmalara ev sahipliği yapmak ve bu alanlarda uzman insan yetiştirmektir.

Bölümümüz bünyesinde;
*Biyomühendislik,
*Biyoloji,
*Moleküler biyoloji ve genetik,
*Kimya,
*Biyokimya,
*Malzeme bilimi ve mühendisliği,
*Kimya mühendisliği,
*Bilgisayar veya yazılım mühendisliği,
*Elektrik-elektronik mühendisliği,
*Tıp,
*Eczacılık

gibi alanlarda lisans eğitimini tamamlamış pek çok genç mezun yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürdürmektedir.

Bölümümüz ilk lisans öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, ilk doktora başvurularını da aynı yılın bahar döneminde kabul etmiştir.

İYTE’nin eğitim programlarının çağımıza uyumluluğunu artıran bölümümüz, yurt dışı akademik deneyime sahip, dinamik ve üretken bir akademik kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir.