Mission

Misyonumuz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Biyomühendislik Bölümü, biyomühendisliğin üç temel alanında (moleküler ve hücresel biyomühendislik, biyomedikal teknolojiler ve biyoproses mühendisliği) üniversitelere ve sanayiye uzman insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, yüksek etkili ve yenilikçi bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmayı, endüstriye taşınabilecek translasyonel araştırmalara öncülük etmeyi ve ilgili alanlarda kamuya uzmanlık sağlamayı hedefler.

Eğitim ve Araştırma Odakları

Bölümümüz, biyomühendislik alanında yüksek kaliteli eğitim sunmaya odaklanmıştır. Başta sağlık ve ilaç endüstrileri olmak üzere, çevre ve enerji endüstrileri gibi ulusal ve uluslararası öncelikli alanlardaki sorunların çözümü için yenilikçi biyomühendislik yaklaşımları geliştirir. Bu sayede, katma değeri yüksek teknoloji, ürün ve bilgi üretecek uzman araştırmacılar yetiştirmekteyiz.