Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Ceyda Öksel Karakuş

Bölüm Başkanı
ceyda öksel karakuş

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2011)

Yüksek Lisans: Leeds Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2012)

Doktora: Leeds Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2016)

Çalışma Alanları

 • Hesaplamalı Kimya ve Biyoloji
 • Nanotoksikoloji
 • Biyo/nano-malzemeler
 • Çok değişkenli veri analizi ve makina öğrenme yöntemler

Prof. Dr. Engin Özçivici

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği (2002) 

Yüksek Lisans: Stony Brook Üniversitesi, Makina Mühendisliği (2005)

Doktora: Stony Brook Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği (2009)

Çalışma Alanları

 • Kanser mekanobiyolojisi
 • Kemik rejenerasyonu
 • Mekanik sinyaller
 • 0232 750 6953

Prof. Dr. Erdal Bedir

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık (1992)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi (1995)

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi (1998)

Çalışma Alanları

 • Eczacılık
 • Doğal Ürün Kimyası
 • İlaç Keşif Çalışmaları
 • Biyotransformasyon

Prof. Dr. Volga Bulmuş Zareie

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (1993)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (1995)

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik (2000)

Çalışma Alanları

 • Nanotıp
 • İlaç Salımı
 • Makromoleküler Mühendislik
 • Biyomalzeme -Diagnostikler
 • 0232 750 6957

Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya (2003) 

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya (2006)

Doktora: Johannes Gutenberg Üniversitesi, Max-Planck Polimer Enstitüsü (2010)

Çalışma Alanları

 • Doku Mühendisliği
 • Biyomalzemeler
 • 3B doku ve hastalık modelleri, ilaç tarama sistemleri
 • 3B Biyobasım
 • Biyosensörler
 • Mikroakışkan sistemler
 • Biyomimetik sistemler

Doç. Dr. Hüseyin Cumhur Tekin

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (2005) 

Yüksek Lisans: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (2007)

Doktora: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Mikroelektronik ve Mikrosistemler (2012)

Çalışma Alanları

 • Biyomedikal teknolojiler
 • Mikro/nanoteknoloji
 • Çip üstü laboratuvar
 • Mikroakışkanlar
 • Hasta başı testleri
 • Teletıp

Doç. Dr. Nur Başak Sürmeli Eraltuğ

Eğitim

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Kimya (2003) 

Doktora: Princeton Üniversitesi, Kimya (2009)

Çalışma Alanları

 • Protein Tasarımı ve Mühendisliği
 • Biyokataliz
 • Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Uyar

Arzu Uyar

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2004) 

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2008)

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2014)

Çalışma Alanları

 • Hesaplamalı Biyokimya ve Biyofizik
 • Protein-Ligand (İlaç) ve Protein-Virüs Etkileşimleri
 • Allosterik Düzenleme
 • Moleküler Modelleme ve Yeni Modelleme Yöntemlerinin Geliştirilmesi
 • Moleküler Dinamik Simülasyonlari
 • Artırılmış Örnekleme
 • Kaba-ölçekli Modelleme Yaklaşımları (Elastik Ağ-Yapı Modelleri)
 • Moleküler Kenetlenme/Yaklaştırma
 • Sanal Molekül Tarama
 • Yapay Zekâ/Makine Öğrenme
 • 0232 750 69 63

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tanıl Yücesoy

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2009) 

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji  (2012)

Yüksek Lisans: Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (2014)

Doktora: Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (2018)

Çalışma Alanları

 • Moleküler Biyomimetik
 • Derin Yönlendirilmiş Evrim
 • Sert Doku Mühendisliği
 • Biyo/Nano Arayüzler
 • Biyomalzemeler

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşkent Sezgin

Eğitim

Lisans: Koç Üniversitesi, Kimya (2004) 

Doktora: Stony Brook Üniversitesi, Kimya, Biyofiziksel Kimya  (2010)

Çalışma Alanları

 • Protein Mühendisliği
 • Antikor Mühendisliği
 • Protein-Protein Etkileşimleri
 • Tanı Sistemleri
 • Biyokimya
 • 0232 750 6958

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Dikici

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2013) 

Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği (2016)

Doktora: Sheffield Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği (2020)

Çalışma Alanları

 • Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği
 • Anjiyogenez, Yara İyileşmesi ve Deri Doku Rejenerasyonu
 • In vitro ve in vivo Anjiyogenez Modelleri
 • Civciv Koryoallantoik Membran (CAM) Modeli ve Uygulamaları
 • 3 Boyutlu Doku Modelleri

Dr. Öğr. Görevlisi Betül Aldemir Dikici

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2014) 

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 

Yüksek Lisans: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı (2016)

Doktora: Sheffield Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (2020)

Çalışma Alanları

 • Doku mühendisliği
 • Biyomalzemeler
 • Emülsiyon şablonlama (PolyHIPEs)
 • Eklemeli üretim (3 boyutlu yazdırma)
 • Hücresizleştirme (decellularisation)
 • Bilimsel ve tıbbi görselleştirme