İlk Mezun-Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Özçivici’nin danışmanlığını yaptığı Öykü Sarıgil, yüksek lisans programımızın ilk mezunu olmaya hak kazanmıştır.

Bölümümüz yüksek lisans öğrencilerinden olan, Doç. Dr. Engin Özçivici’nin tez danışmanlığını yaptığı Öykü Sarıgil, 16.07.2019 Salı günü tez savunmasını yaparak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik bölümü yüksek lisans programının ilk mezunu olmaya hak kazanmıştır. Danışman Hoca’mıza değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, mezunumuza akademik hayatında başarılar dileriz.

Read More

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız ve ekibinin geliştirdiği manyetik levitasyon sistemi ile 3D hücre kültürlenmesi çalışmaları ACS Biomaterials Science and Engineering dergilerinde yayımlandı.

Biyomühendislik bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız ve ekibinin geliştirdiği manyetik levitasyon sistemi ile 3D hücre kültürlenmesi çalışmaları “Scaffold-free cell culturing in three-dimension using magnetic levitation” RSC Biomaterials Science ve “Recent Advances in Magnetic Levitation: a Biological Approach from Diagnostics to Tissue Engineering” ACS Biomaterials Science and Engineering dergilerinde yayımlandı.http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/bm/c8bm00122g#!divAbstracthttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.7b00700

Read More

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız ve ekibinin tasarladığı kanser ön tanısında kullanılması planlanan mikroakışkan çip sistemi basında ve sosyal medyada yer aldı.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/saglik/kanserin-erken-teshisine-katki-saglayacak-cip-gelistirdi/1106667 Biyomühendislik bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız ve ekibi tarafından geliştirilen kanser ön tanısında kullanılması planlanan mikroakışkan çip sistemi basında ve sosyal medyada yer aldı.https://www.aa.com.tr/tr/saglik/kanserin-erken-teshisine-katki-saglayacak-cip-gelistirdi/1106667

Read More