Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Alper Baran Sözmen

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2015)

Lisans (Çift Anadal): Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2016)

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2017)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Biyosensör teknolojileri
 • Tanı ve takip yöntemleri

Ar. Gör. Alper Şahin

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (2018)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik (2022)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Rekombinant DNA teknolojisi
 • Protein karakterizasyonu
 • Biyomalzeme uygulamaları için protein tasarımı ve üretimi

Ar. Gör. Ayşe Ezgi Bayraktar

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2022)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Biyosensör teknolojileri
 • Diyagnostik araçlar

Ar. Gör. Ece Özmen

Eğitim

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik  (2017)

Lisans (Çift Anadal): Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2019)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doku mühendisliği
 • Biyomalzeme
 • Emülsiyon şablonlama

Ar. Gör. Ekin Kestevur Doğru

Eğitim

Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik  (2012)

Yüksek Lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik  (2017)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2020)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Biyoinformatik
 • Rasyonel protein tasarımı
 • Yapısal biyoloji

Ar. Gör. Dr. Eyüp Bilgi

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2012)

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomedikal Teknolojiler (2015)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (2023)

Çalışma Alanları

 • Biyoinformatik
 • Hayvan hücre kültürü
 • Nanotoksikoloji
 • Endüstriyel biyoteknoloji

Ar. Gör. Fatih Özefe

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik  (2018)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2021)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Mikroakışkanlar
 • 3B-hücre kültürü
 • Biyoanaliz

Ar. Gör. Gamze Doğan

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi,  Biyomühendislik  (2017)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doğal ürün kimyası
 • Nanobiyoteknolojik güdümlü ilaçlar
 • İlaç hedefleme stratejileri

Ar. Gör. Göklem Üner

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi,  Biyomühendislik (2016)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji  (2019)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doğal ürün kimyası
 • Yarı sentez çalışmaları
 • Hücre ölümü
 • Kanser

Ar. Gör. Göktürk Cinel

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2022)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Molecular docking
 • Machine learning assisted binding site analysis 

Ar. Gör. Hatice Ahsen Özcan

Eğitim

Lisans: İstanbul Medipol ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği  (2021)

Lisans (Çift Anadal): İstanbul Medipol ÜniversitesiElektrik ve Elektronik Mühendisliği (2022)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Mikroakışkanlar
 • Manyetik levitasyon
 • Hücre ayrıştırma

Ar. Gör. Hilal Deniz Yılmaz Dağdeviren

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2017)

Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi, Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği (2021)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doku mühendisliği
 • 3D hücre kültürü modelleri
 • Biyopolimerler
 • Hücresizleştirme

Ar. Gör. İlayda Özkan

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2016)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doku mühendisliği
 • Hücrelerin manyetik manipülasyonu

Ar. Gör. Meltem Güzelgülgen

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2017)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2020)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Kök hücre uygulamaları
 • Doku mühendisliği ve biyomalzemeler
 • 3B doku iskeleleri

Ar. Gör. Dr. Melis Küçüksolak

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2014)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2022)

Çalışma Alanları

 • Doğal ürün kimyası
 • Mikrobiyal biyotransformasyon
 • Fermentasyon
 • Ölçek büyütme çalışmaları

Ar. Gör. Mustafa Ünver Kurt

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2017)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2019) 

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Fitokimya
 • Optimizasyon ve Metot Geliştirme
 • Ölçek Büyütme

Ar. Gör. Nilgün Yakuboğulları Özefe

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2015)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2018)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doğal ürün kimyası
 • Yarı-sentez
 • Immunomodülatör ajanlar
 • Adjuvanlar ve aşı formülasyonları

Ar. Gör. Özge Can

Eğitim

Lisans: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2021)

Lisans (Yan dal): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Gıda Mühendisliği (2021)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Antimikrobiyal ve antibiyofilm etkiler
 • Sekonder metabolitler
 • İlaç keşif çalışmaları
 • ilaç tasarımı

Ar. Gör. Özgür Ülker

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2021)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Biyosensörler

Ar. Gör. Özüm Yıldırım Semerci

Eğitim

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik (2018)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (Devam ediyor)

Çalışma Alanları

 • Doku mühendisliği
 • 3B hücre kültürü
 • Biyomalzemeler