Amacımız & Vizyonumuz

İYTE Biyomühendislik Bölümü’nün amacı; moleküler ve hücresel biyomühendislik, biyomedikal teknolojiler ve biyoproses mühendisliği olmak üzere biyomühendisliğin üç temel alanında üniversitelere ve sanayiye uzman insan gücü yetiştirmek, yüksek etkili ve yenilikçi bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmak, endüstriye taşınabilecek translasyonel araştırmalara öncülük yapmak ve ilgili alanlarda kamuya uzmanlık sağlamaktır.

Biyomühendislik alanında yüksek kaliteli eğitim vermeye odaklanmış olan İYTE Biyomühendislik Bölümü, başta sağlık ve ilaç endüstrileri olmak üzere, çevre ve enerji endüstrileri gibi ulusal ve uluslararası öncelikli alanlardaki sorunların çözümü için yenilikçi biyomühendislik yaklaşımları ile katma değeri yüksek teknoloji, ürün ve bilgi üretecek uzman araştırmacılar yetiştirmektedir. Biyomühendislik Bölümü vizyonu; fen, mühendislik ve tıp bilimlerini, yenilikçi yaklaşımlar yaratacak, geliştirecek ve uygulayacak şekilde harmanlamış, disiplinler arası bakış ve yorum becerisine sahip, toplumsal ve mesleki sorumluluklarının bilincinde uzman insan gücü kaynağı yetiştirerek, insanlığın sürekliliği, refahı ve mutluluğuna hizmet etmektir. Moleküler ve hücresel biyomühendislik, biyomedikal teknolojiler ve biyoproses mühendisliği alanlarındaki uzmanlık altyapısı üzerine inşa edilen bu vizyon ile İYTE Biyomühendislik Bölümü, sağlık ve ilaç endüstrileri başta olmak üzere öncelikli ulusal alanlarda karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesine önemli katkılar sağlayan, uluslararası akademik rekabette rol alan, yüksek standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi benimsemiştir.