İş Olanakları

 

Öğrencilerimizin güncel bilgiler ile donanımlı, uluslararası rekabet gücü yüksek, gelişime ve sürekli öğrenmeye açık, dünyadaki gelişmeleri kolaylıkla takip edebilen, sorgulayan, yaratıcı ve üretken olacak şekilde yüksek nitelikler ile mezun olması eğitim amaçlarımızdır. Mezunlarımız, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik ve biyoteknolojinin alt alanlarında üniversitelerde ve sanayide çalışabilecek uzman iş gücü sağlayacaklardır. Mezunlarımızın istihdam edilebilecekleri yerler arasında yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin Biyomühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin yanı sıra biyomedikal, yaşam bilimleri, biyoteknoloji, ilaç ve tıbbı cihazlar, kimya, gıda, çevre ve tarım endüstrisi kuruluşları sayılabilir.