Hakkımızda

Biyomühendislik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mühendislik Fakültesinin en yeni bölümlerinden biridir. Son derece hızlı gelişen bu alanda İYTE’nin bilimsel altyapı ve eğitim programlarının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla 2013 yılında Biyomühendislik Bölümü kurulması kararı alınmıştır. 2014 yılında bu karar hayata geçirilmiş ve bölümümüz yurt dışı akademik deneyime sahip, alanında farklılık yaratabilecek, dinamik ve üretken bir akademik kadro kurmak için çalışmalarına başlamıştır.

Halihazırda 6 öğretim üyesi bulunan bölümümüzün temel amacı; biyomalzeme, biyomekanik, biyoenstrümentasyon, biyosensörler, hücresel ve moleküler mühendislik, ilaç teknolojileri, biyoinformatik ve sentetik biyoloji gibi biyomühendisliğin temel alanlarında yüksek etkili araştırmalara ev sahipliği yapmak ve bu alanlarda uzman insan gücü yetiştirmektir.

Akademik yeterlilikler sağlandıktan sonra, bölümümüz öğretim üyeleri Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim programları kapsamında [Biyomühendislik Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Biyomühendislik Doktora (Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak)] öğrenciler yetiştirmeye başlamıştır. Biyomühendislik Bölümü bünyesinde biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya, biyokimya, malzeme bilimi ve mühendisliği, kimya mühendisliği, bilgisayar veya yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, tıp, eczacılık gibi alanlarda lisans eğitimini tamamlamış pek çok genç mezunun yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından lisans programı açılması kararı verilen bölümümüze, ilk lisans öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir.

 

YÖK, Biyomühendislik Doktora Programı açılması başvurumuzu uygun bulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ilk Biyomühendislik Doktora Programı başvuruları alınmıştır.

 

Biyomühendislik Bölümü, bünyesine katmak üzere öğretim üyesi başvurularını kabul etmektedir.