Özgür Ülker

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Özgür Ülker, lisans eğitimini 2021 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde “Yüksek Onur Derecesi” ile tamamlamıştır.

2022 Ocak ayından itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta olan Özgür Ülker, lisansüstü eğitimini aynı bölümde Bütünleşik Doktora Programı dahilinde sürdürmektedir ve Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız’ın yürütücüsü olduğu Biyomimetik Laboratuvarının bir üyesidir.

Araştırma Alanları: Biyosensörler, Biyomalzemeler
B. Sc.: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (2017-2021)
Ph.D.: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2022-devam)