Araştırma Konuları

Moleküler ve Hücresel Biyomühendislik

Bu alan, biyoloji ile alakalı konularda mikro ve nano-ölçekli mühendislik uygulamalarından oluşur. Biyomühendislik Bölümü’nde moleküler ve hücresel biyomühendislik araştırmaları biyomühendislik, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, kimya, biyokimya ve malzeme kimyası arayüzünde gerçekleşmektedir. Genel olarak uygulamalar ilaç taşıyıcı olarak yeni polimerlerin tasarımı, hücresel biyoişlemler için sentetik biyoloji, biyomekanik manipülasyon, doğal kaynaklardan ilaç adayı keşfini içerir. Bu alanda çalışan akademik personel:

Volga Bulmuş: Nanotıp, İlaç taşıyıcı sistemler, Polimer terapötikler, Theranostik sistemler, Diagnostikler

Erdal Bedir: Doğal ürünlerin kimyası, Kimyasal yapı belirlenmesi, Tahlil güdümlü izolasyon, Yeni ilaç bulunması, Mikrobiyal dönüşüm, Yarı sentezleme, Kimyasal yapı – aktivite ilişkileri

Engin Özçivici: Hücresel biyomekanik, Kemik rejenerasyonu, Kök hücre dönüşümü, Ağırlıksız ortam

Ahu Arslan Yıldız: Biyomimetik, Yapay hücre zarı, 3 boyutlu hücre kültürü

Nur Başak Sürmeli: Protein tasarım ve mühendisliği, Biyokataliz, Biyokimya

Hüseyin Cumhur Tekin: Çip üstü organ, Teşhis

Biyomedikal Teknolojiler

Fiziksel ve kimyasal ölçümler tıbbi teşhis ve hasta bakımı için oldukça gereklidir. Biyomühendislik Bölümü biyomedikal teknolojiler altında çalışan öğretim üyeleri yeni görüntüleme teknolojileri, yüksek başarımlı prob testleri, tek hücre izolasyonu ve hasta başı tıbbi cihazlar geliştirmek üzerinde çalışmaktadır. Bu alanda çalışan akademik personel

Ahu Arslan Yıldız: İlaç tarama, Mikroakışkanlı teşhis cihazları, Hasta başı testleri

Hüseyin Cumhur Tekin: Mikro/nanoteknoloji, Çip üstü laboratuvar, Mikroakışkanlar, Hasta başı testleri, Teletıp

Biyoproses Mühendisliği

Biyoteknoloji ve biyomühendisliğin alt disiplini olan biyoproses mühendisliği, en geniş anlamıyla, mühendislik prensiplerinin biyolojik sistemlere uygulanması olarak tanımlanabilir. Biyoproses mühendisliği, mikroorganizma, hayvan ve bitki hücreleri ya da hücre komponentlerinden (enzim vb.) yola çıkarak, hedeflenen ürünün üretilmesi için gereken ekipman ve proseslerin dizaynı, üretim koşullarının optimizasyonu, üretimin büyük ölçeğe aktarılması, alt ve üst akım işlemlerinin tasarlanması ve optimizasyonu, son ürün karakterizasyonu ve son ürünün kalite kontrolünün yapılmasını kapsamaktadır. Bu alanda çalışan öğretim üyeleri:

Erdal Bedir: Katma değeri yüksek doğal ürünler, Spektral karakterizasyon, Alt akım işlemlerinde kromatografik uygulamalar, Ekstraksiyon/izolasyon/saflaştırma basamaklarının optimizasyonu, Büyük ölçek üretim.