Melis Küçüksolak

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Eğitim:
2015-
Doktora (Biyomühendislik, DEÜ ile Ortak Program)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2009-2014
Lisans (Biyomühendislik)
Ege Üniversitesi
Araştırma Alanları:
Doğal Ürün Kimyası, Mikrobiyal Biyotransformasyon, Mikrobiyal Biyotransformasyon
Süreçlerinin Optimizasyonu, Fungal Enzimlerin İzolasyonu ve Saflaştırılması