Ece Özmen

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Ece Özmen, Lisans derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2017 yılında ”Glutaraldehit ile Kimyasal Olarak Çapraz Bağlanmış Dekstran Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu” konulu teziyle Biyomühendislik Bölümü’nden ve 2019 yılında ”Asparagus officinalis’in Kurutulması ve Kurutma Kinetiğinin Modellenmesi” konulu teziyle Kimya Mühendisliği Bölümü’nden almıştır.

2019 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde bütünleşik doktora öğrencisi olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır. Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız ile Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında araştırmalar yapmakta olup, 2020 yılının Ocak ayından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Doku Mühendisliği Teknikleri, Hücre Kültürü, Biyomalzeme

B.Sc: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik (2017)

B.Sc: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2019)

Ph.D: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (devam)