Duyurular

  • Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal BEDİR ve ekibinin, Ege Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Petek BALLAR KIRMIZIBAYRAK ve ekibi ile gerçekleştirdiği ve doğal kaynaklı yeni biyoaktif moleküllerin keşfiyle sonuçlanan çalışmaları için “TELOMERAZ AKTİVATÖRLERİNİN ÜRETİM YÖNTEMİ VE BU YÖNTEMLE ELDE EDİLEN TELOMERAZ AKTİVATÖRLERİ” ve “NEKROZ YOLAĞINI AKTİVE EDEREK SİTOTOKSİK ETKİ GÖSTEREN VE BİR SAPOGENOL TÜREVİ OLAN AG-07 MOLEKÜLÜ VE BUNUN SENTEZLENMESİ YÖNTEMİ” başlıklı patent başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu’na enstitümüz tarafından yapılmıştır.

  • Biyomühendislik Yüksek Lisans programı açıldı. 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında öğrenci almaya başlayacaktır. Başvurular için MFBE’nin web sayfasını ziyaret ediniz.

  • Biyomühendislik Bölümü bünyesine katmak üzere Biyoproses Mühendisliği, Biyomedikal Teknolojiler, Moleküler ve Hücresel Biyomühendislik alanlarında öğretim üyesi başvurularını kabul etmektedir. Başvurular için volgabulmus@iyte.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  • Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Orhan Nalcıoğlu ve Prof. Dr. Erdal Bedir TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı “Biyoenstrümantasyon Sistemleri” ve “Yerli Bitki Kaynaklarından Değerli Kimyasallar” çağrıları kapsamında proje yürütücüsü olarak destek almaya hak kazanmışlardır.