Özüm Yıldırım

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Özüm Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden 2018 yılında lisans derecesini almış, aynı yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde bütünleşik doktora öğrencisi olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır. Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız ile Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında araştırmalar yapmakta olup, 2019 yılının Mayıs ayından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Doku Mühendisliği Teknikleri, Hücre Kültürü, Biyomalzeme

B.Sc: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik (2018)
Ph.D: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (devam)