Özge Can

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Özge Can, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 2021 yılı Haziran ayında lisans derecesini almış, bunun yanında Gıda Mühendisliği yan dal programını tamamlamıştır. 2021, Eylül ayında İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Yüksek Lisans programına kayıtlanmıştır ve Yüksek Lisans Bitirme Tezi’ne Prof. Dr. Erdal BEDİR’in danışmanlığında devam etmektedir. Tübitak 2210A bursiyeridir. 2022, Şubat tarihinden beri İYTE Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Antimikrobiyal ve antibiyofilm etkiler, Sekonder metabolitler, İlaç keşif çalışmaları ve ilaç tasarımı