Nur Başak Sürmeli Eraltuğ

Position: Doç. Dr.
Phone: +90 (232) 750
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik K1-35
Lab Website: http://surmelilab.iyte.edu.tr/

Araştırma Konuları:

 

-Protein Tasarımı ve Mühendisliği

-Biyokataliz

-Biyokimya

 

Özgeçmiş:

Dr. Sürmeli lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Kimya bölümünden 2003 yılında almıştır. Daha sonra doktorasını tamalamak için Princeton Üniversitesine gitmiş, buradan 2009 yılında Kimya alanında doktora derecesini almıştır. Princeton Üniversitesi’nde Prof. Dr. John T. Groves ile çalışmış; burada metalloproteinlerin reaktif oksijen ve nitrojen molekülleri ile etkileşimlerinin mekanizmasını incelemiştir. Ardından, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de in Prof. Dr. Michael A. Marletta’nın labratuvatında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Çalıştığı labratuvar ile beraber Scripps Araştırma Enstitüsüne geçmiş ve burada çalışmalarına devam etmiştir. Burada, sinyal molekülü nitric oksitin reseptörü çözünebilir guanilat siklaz (sGC) enzimi üzerine çalışmıştır. İYTE Biyomühendislik Bölümüne 2015 yılında Yardımcı Doçent olarak katılmıştır.

Araştırma:

Protein mühendisliği moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmaların bir sonraki aşaması olarak ortaya çıkan disiplinler arası yeni bir alandır. Protein mühendisliğinin amacı temel mühendislik prensiplerini, genetik ve kimyasal teknikleri kullanarak istenen özelliklerle donatılmış yeni moleküller üretmektir. Protein mühendisliği yeni ilaçların keşfedilmesi, endüstride kimyasalların üretimi, transgenik bitki araştırmaları, ve nanoteknoloji gibi alanlarda uygulanmaktadır. Yard. Doç. Dr. Başak Sürmeli, metalloproteinler ile ilaç ve değerli kimyasalların üretiminde kullanılmak üzere yeni biyokatalizörlerin tasarımı üzerine çalışmaktadır.

Araştırma Alanları:

-Moleküler ve Hücresel Biyomühendislik

Seçilmiş Yayınları:

N.B. Surmeli, F.M. Muskens, M.A. Marletta,“The Influence of Nitric Oxide on Soluble Guanylate Cyclase Regulation by Nucleotides: the Role of Pseudosymmetric Site”, Journal of Biological Chemistry, 290, 25, 15570-80, 2015

N.B. Surmeli, M.A. Marletta, “Insight into the rescue of oxidized soluble guanylate cyclase by the activator cinaciguat.”, Chembiochem, 13, 7, 977-81, 2012

N.B. Surmeli, N.K. Litterman, A.F. Miller, J.T. Groves, “Peroxynitrite mediates active site nitration in manganese superoxide dismutase. Evidence for the role of carbonate radical anion”, Journal of the American Chemical Society, 132, 48, 17174-17185, 2010