Nilgün Yakuboğulları

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

2011-2015: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Lisans
2015-2018: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji Bölümü, Yüksek Lisans
2018- : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, Doktora (devam ediyor)
Çalışma Alanları: Doğal Ürün Kimyası, Yarı-Sentez, Immunomodülatör Ajanlar, Adjuvanlar, Aşı, Aşı
Formülasyonları