Mustafa Ünver Kurt

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Mustafa Ünver KURT, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden 2017 yılı Haziran ayında lisans derecesini almıştır. 2017, Eylül ayında İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Yüksek Lisans programına kayıtlanmıştır ve Yüksek Lisans Bitirme Tezi’ne Prof. Dr. Erdal BEDİR’in danışmanlığında devam etmektedir. Yüksek Lisans Tez çalışmaları, TÜBİTAK-ARDEB-1003 programı kapsamında desteklenmektedir. 2018, Mayıs tarihinden beri Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Fitokimya,Optimizasyon ve Metot Geliştirme, Ölçek Büyütme