Meltem Güzelgülgen

Position: Araş. Gör.
Ofis: Moleküler Biyoloji ve Genetik Binası

Meltem Güzelgülgen, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden 2017 yılında lisans derecesini almıştır. “Kemik doku mühendisliği için bakteriyel selülozla zenginleştirilmiş doku iskelelerinin 3B biyoyazıcı ile biyobaskısı” konulu lisans bitirme tezini Doç. Dr. Aylin Şendemir’in danışmanığında ve ȦBO Akademi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Jessica Rosenholm’ün iş birliği ile tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2020 yılında “Enjekte edilebilir hidrojellerin karakterizasyonu ve doku mühendisliği uygulamalarında kullanımı” başlıklı teziyle, Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız danışmanlığında İYTE Biyomühendislik Bölümünden almıştır. Şu anda Prof. Dr. Engin Özçivici danışmanlığında doktora çalışmalarına İYTE Biyomühendislik Bölümünde devam etmektedir.

2018 Mayıs ayından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Kök hücre uygulamaları, Doku mühendisliği ve biyomalzemeler, 3 boyutlu doku iskeleleri

 

B.Sc. : Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2017)

M.Sc. : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (2020)

Ph.D. : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (devam ediyor)