Fatih Özefe

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Fatih ÖZEFE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik bölümünde Doktora
öğrencisidir. Lisans derecesini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Moleküler Biyoloji ve
Genetik” bölümünden 2018 yılında almıştır. Lisans eğitimi sırasında bakteriyel ve patolojik
sistemler üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonrasında lisansüstü sürecinde manyetik levitasyon prensibi temelli tanılama cihazlarının geliştirilmesi üzerine çalışmış ve “Hasta- yanı uygulamaları için kağıt temelli mikroakışkanların dizaynı ve geliştirilmesi” başlıklı tez ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 2021 yılında başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü’nde doktora öğrencisi olarak akademik kariyerine devam etmiştir. Halen, Bedir Grup üyesi olup, Doktora tezi için “3-Boyutlu mikroakışkan teknolojilerin geliştirilmesi” üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma Konuları: Mikroakışkanlar, 3B-hücre kültürü, Biyoanaliz

B.Sc: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Moleküler Biyoloji ve Genetik (2018)
M.Sc: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Biyomühendislik (2021)
Ph.D: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Biyomühendislik (-devam)