Erdal Bedir

Position: Prof. Dr.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik K1-38

Araştırma Konuları:

 

-Eczacılık

-Doğal Ürün Kimyası

-İlaç Keşif Çalışmaları

-Biyotransformasyon

Araştırma Konuları:

Bedir grup, doğal kaynaklardan (bitkisel veya mikrobiyal) sekonder metabolitlerin kazanılması ve yapılarının aydınlatılması; elde edilen moleküllerin biyoaktivite taramalarının gerçekleştirilmesi (İmmünomodülasyon, sitotoksisite/antitümör ve antimikrobiyal); biyoaktif sekonder metabolitlerden yarı-sentez ve biyotransformasyon çalışmaları ile ileri kimyasal havuzların oluşturularak yapı-etki ilişkilerinin ortaya konulması/biyolojik etkilerinin arttırılması/toksik etkilerinin azaltılması/metabolizma ürünlerinin tahmin edilmesi; katma değeri yüksek sekonder metabolitlerin büyük ölçekte üretiminin optimizasyonu konuları üzerinde çalışmaktadır.