Ceyda Öksel Karakuş

Position: Dr. Öğretim Üyesi; Bölüm Başkanı
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik K1-47

Araştırma Konuları:

– Hesaplamalı Kimya ve Biyoloji

– Nanotoksikoloji

– Biyo/nano-malzemeler

– Çok değişkenli veri analizi ve makina öğrenme yöntemleri

 

Öksel grup, medikal uygulamalarda kullanılan nanomalzemelerin biyolojik çevreyle olan etkileşimlerinin incelenmesi; fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karakterize edilmesi; olası toksik özelliklerinin in vitro biyolojik etki tayin methodlarıyla belirlenmesi; hesaplamalı yöntemler ile kantitatif yapı-etki ilişkilerinin modellenmesi; deneysel test sonuçları ile bilgisayar destekli toksisite tahmin methodlarının karşılaştırılması; yapı-etki korelasyonuna dayanarak tasarım aşamasında güvenliği arttırılmış yeni biyo-nanomalzemelerin geliştirilmesi; ve nanomalzemeler için risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesi konuları üzerinde çalışmaktadır.