Alper Şahin

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E104

Alper Şahin 2018 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmuştur, ardından aynı yıl İYTE Biyoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarına Doç. Dr. Nur Başak Sürmeli Eraltuğ danışmanlığında protein tasarımı ve mühendisliği alanında devam eden Alper Şahin, 2019 Yılı Nisan ayı itibari ile bölümümüzde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları: Rekombinant DNA teknolojisi, protein karakterizasyonu, Biyomalzeme uygulamaları için proteinlerin tasarımı ve üretimi.