Alper Baran Sözmen

Position: Araş. Gör.
Ofis: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik E105

Alper Baran Sözmen, Lisans derecelerini Ege Üniversitesinden; 2015 yılında Kimya Mühendisliği Bölümünden ve 2016 yılında Biyomühendislik Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans Derecesini 2017 yılında, “Mikroalglerin in-vitro anti-inflamatuvar aktivitesi üzerine üretim parametrelerinin etkisi” başlıklı teziyle, Prof. Dr. Bikem Övez danışmanlığında Ege Üniversitesinden almıştır. 2018 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde doktora eğitimine başlamış olup Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız ile biyosensör teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 2021 Şubat ayından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Biyosensör teknolojileri, Tanı ve takip yöntemleri, Mikrofabrikasyon

 

B.Sc:     Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (2015)

Ege Üniversitesi, Biyomühendislik (2016)

M.Sc: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendsiliği (2017)

Ph.D: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik (devam)