Ahu Arslan Yıldız

Position: Doç. Dr.
Office: Mühendislik Fakültesi E Blok, Biyomühendislik K1-34
Lab Website: http://biomimeticsgroup.iyte.edu.tr

Araştırma Konuları:

-Biomimetik (Biyobenzer) Sistemler

-Biyomedikal ve Biyosensör Uygulamaları için Diyagnostik Sistemler

-Doku Mühendisliği

-Yapay Hücre Membranı Teknolojileri

Özgeçmiş:

Dr. Arslan Yıldız lisans ve yüksek lisans derecelerini Kimya alanında 2003 ve 2006 yıllarında Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinden, doktora derecesini ise 2010 yılında Max-Planck Polimer Enstitüsü ve Johannes Gutenberg Üniversitesinden almıştır. Doktora sonrası araştırma çalışmalarını Singapurda tamamladıktan sonra Okan Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlamış, ardından da bir yıl süre ile Stanford Üniversitesi Kanser Araştırmaları Merkezi, Radyoloji bölümünde çalışmalarına devam etmiştir. 2015 yılından itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik bölümünde görev yapmaktadır.

Dr. Arslan Yıldız yapay hücre zarı ve ilaç taraması üzerine yaptığı çalışmaları ile 2014 yılında UNESCO-Loreal tarafından verilen uluslararası “Umut vaad eden genç bilim kadını” ödülünü ve MIT Technology Reviews tarafından verilen MIT TR35 “35 yaş altı umut vaad eden innovatör” ödülünü almıştır.

Research:

Biyomimetik grubu doğadan esinlenip, doğal sistemlerden elde ettiği ipuçları ile kompleks biyolojik problemleri çözümlemeye çalışmaktadır. Biyomimetik grubu doğayı taklit ederek elde ettiği bilgi birikimini kullanarak yeni biyoteknolojik ürünler ve teknolojik sistemlerin geliştirilip üretilmesini hedeflemektedir. Çalışmaların temel hedefinde doğadan ilham alınarak geliştirilen teknoloji ve ürünlerin biyomühendislik ve biyomedikal uygulamalarında kullanılması yer almaktadır.

Dr. Arslan Yıldız’ın araştırma konuları yapay hücre zarları ve hücre reseptörleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ağırlıklı olarak biyobenzer sistemler, mikroakışkan diyagnostik cihazlar, ilaç taraması, rejeneratif tıp ve biyokoruma gibi biyoteknolojik uygulamalar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma Alanları:

-Hücresel ve Moleküler Biyomühendislik

-Biyomedikal Teknolojiler

Seçilmiş Yayınlar:

Ahu Arslan Yildiz, Rami El Assal, Pu Chen, Sinan Guven, Fatih Inci, Utkan Demirci, “Towards artificial tissue Models: Past, Present and Future of 3D Bioprinting” Biofabrication, DOI: 10.1088/1758-5090/8/1/014103 (2015)

N. Gozde Durmus, H. Cumhur Tekin, Sinan Guven, Kaushik Sridhar, Ahu Arslan Yildiz, Gizem Calibasi, Ionita Ghiran, Ronald W. Davis, Lars M. Steinmetz, Utkan Demirci, “Magnetic Levitation of Single Cells” PNAS , DOI: 10.1073/pnas.1509250112 (2015)

Ahu Arslan Yildiz, Congbao Kang, Eva-Kathrin Sinner, “Biomimetic Membrane Platform Containing HERG Potassium Channel and Its Application to Drug Screening” Analyst, DOI: 10.1039/C3AN36159D (2013)

Ahu Arslan Yildiz, Umit Hakan Yildiz, Bo Liedberg, Eva-Kathrin Sinner, “Biomimetic Membrane Platform: Fabrication, Characterization and Applications” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2012.10.066 (2013)