Erdal Bedir

erdal

Email: erdalbedir@iyte.edu.tr erdalbedir@gmail.com
Ofis: Fen Fakültesi A Blok 211
Telefon: (232) 750-7389

Erdal Bedir, PhD

Profesör, Biyomühendislik Bölümü


Araştırma Konuları:

Bedir grup, doğal kaynaklardan (bitkisel veya mikrobiyal) sekonder metabolitlerin kazanılması ve yapılarının aydınlatılması; elde edilen moleküllerin biyoaktivite taramalarının gerçekleştirilmesi (İmmünomodülasyon, sitotoksisite/antitümör ve antimikrobiyal); biyoaktif sekonder metabolitlerden yarı-sentez ve biyotransformasyon çalışmaları ile ileri kimyasal havuzların oluşturularak yapı-etki ilişkilerinin ortaya konulması/biyolojik etkilerinin arttırılması/toksik etkilerinin azaltılması/metabolizma ürünlerinin tahmin edilmesi; katma değeri yüksek sekonder metabolitlerin büyük ölçekte üretiminin optimizasyonu konuları üzerinde çalışmaktadır.